ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ

Οργάνωση & Πληροφορίες

Η βασική σκέψη για δημιουργία των ομάδων αυτών ήταν η κατανόηση της διατροφικής συμπεριφοράς του ατόμου και η σύνδεση της, με τη ψυχολογία του. Τα τελευταία χρόνια (από το 2013) απευθυνόμαστε κυρίως, σε ενήλικες και σε γονείς που επιθυμούν να διευρύνουν το τρόπο σκέψης τους σε θέματα που τους απασχολούν καθημερινά. Από τις συναντήσεις μας υπάρχει μία αρχικά, θεωρητική πληροφόρηση για το εκάστοτε θέμα και έπειτα μία βιωματική προσέγγιση σε θέματα που επιλέγουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, υπό την καθοδήγηση των συντονιστών.

Ωστόσο, ο επιθυμητός στόχος των συντονιστών είναι η αυτογνωσία των μελών των ομάδων και οι επίτευξη των προσωπικών τους στόχων, όπου θα εκφραστούν από τους ίδιους, κατά την διάρκεια των συνεδριών. Έπειτα από πολυετή εμπειρία, οι συντονιστές των θεραπευτικών ομάδων παρατήρησαν πολυπαραγοντική αιτιολογία της διατροφικής συμπεριφοράς του ατόμου και πως με ψυχική ηρεμία, είναι πιο εύκολη η ισορροπία της πρόσληψης τροφής.

Απευθυνόμαστε:

_
 • Σε άτομα που ενδιαφέρονται να ερμηνεύσουν τις προσωπικές τους συμπεριφορές, να αναζητήσουν τις αιτίες των συμπεριφορών αυτών.
 • Σε άτομα που με επιθυμούν να αλλάξει ο τρόπος σκέψης τους, ώστε να μην επαναλάβουν λάθη ή κινήσεις που θα τους πολλαπλασιάζουν τα αισθήματα των τύψεων και των ενοχών (όπως η υπερφαγία ή η αποχή από το φαγητό κ.α.).
 • Σε άτομα που συναναστρέφονται με αρκετό κόσμο και επιζητούν προτάσεις για την καλύτερη διαχείριση των πελατών τους / των γύρω τους.
 • Σε άτομα που έχουν δυσκολίες στην οριοθέτηση τους ή στην οριοθέτηση των υπολοίπων μελών των συστημάτων που ανήκουν.
 • Σε άτομα που έχουν δυσκολία στο «εκτίθεμαι» και στο «μοιράζομαι».
 • Σε άτομα που αναζητούν καλύτερους τρόπους εκτόνωσης, που δεν βλάπτουν τον ίδιο τους τον εαυτό αλλά τον ενθαρρύνουν να κάνει βήματα μπροστά.
 • Σε άτομα που έχουν κάνει πολλές προσπάθειες για την βελτίωση της εικόνας τους αλλά με το αποτέλεσμα τους δεν είναι ικανοποιημένοι.
 • Σε όσους αναζητούν διεύρυνση του πεδίου σκέψης τους για την προσωπική τους εξέλιξη…

Θα δοθεί βαρύτητα σε όλα τα αιτήματα των συμμετεχόντων και θα συζητηθούν παράλληλα τα ακόλουθα θέματα:

 • Η σημασία του εκτίθεμαι και του μοιράζομαι.
 • Πόσο αγαπώ τον εαυτό μου
 • Η ανάγκη της επιβράβευσης
 • Η ανάγκη της αναγνώρισης
 • Η ανάγκη ύπαρξης στόχων
 • Η σημασία του προλαμβάνειν
 • Η σημασία του θεραπεύειν
 • Η ερμηνεία των εικόνων μας
 • Η αξία της αποφασιστικότητας
 • Ο ρόλος μου στην οικογένεια και σε όλα τα συστήματα που ανήκω
 • Πρότυπα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος
 • Ερμηνεία φαγητού
 • Σύγκριση του εαυτού με άλλα μέλη των συστημάτων που ανήκω
 • Επιρροή συμπεριφοράς μου από εξωτερικούς παράγοντες
 • Συναισθηματική τροφή

Οι ομάδες όταν είναι βιωματικές θα είναι ολιγομελής (8-10 ατόμων) και απαιτείται από όλους όσους συμμετέχουν να κρατήσουν διαφάνεια σε όσα ειπωθούν και αναπτυχθούν από όλα τα μέλη. Σε περίπτωση που οι ομάδες είναι ανοιχτές (πιο θεωρητικές- κατευθυντήριες) θα υπάρχει ανάλογη ενημέρωση από την / τις συντονίστριες.

Οι συναντήσεις συνήθως πραγματοποιούνται ανά 15-25 ημέρες και η διάρκεια τους κρίνεται από την πορεία των μελών της ομάδας. Εάν χρειαστούν επιπλέον ή λιγότερες συνεδρίες / συναντήσεις κρίνεται από την πορεία της ομάδας και από την / τις συντονίστριες.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν μπορεί να παρευρεθεί σε προγραμματισμένη συνάντηση (κυρίως βιωματική), οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα, ώστε να οργανωθεί καλύτερα η πορεία της ομάδας, από τους υπευθύνους.

“κάθε χρόνο και μία νέα προσπάθεια”

μοιράζομαι τη δυσκολία μου σημαίνει, έρχομαι πιο κοντά στη ψυχή μου και αλλάζει ο τρόπος σκέψης μου.. Μην διστάζετε να “εκτεθείτε”. Η ένταξη σε ομάδες, μπορεί να μας φέρει πολύ πιο κοντά με όλους τους γύρω μας αλλά πάνω από όλα με τον ίδιο μας τον εαυτό!

2023- 2024
2022- 2023

1) Ομάδα Αυτοφροντίδας

 

 

2) Ομάδα Ορίων στις διαπροσωπικές σχέσεις

 

 

3) Θυμός και συσχέτιση με Γενεόγραμμα

2021- 2022

1) Ομάδες Σχέσεων

Σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης και ανησυχίας, ήρθε η ώρα της έκφρασης και της δημιουργίας! Η νέα ομάδα θα αγγίξει κομμάτια κρίσεων και κομμάτια προσωπικής αναζήτησης και εξέλιξης..! Ένα ταξίδι που για κάποιους είναι γνώριμο… μα για κάποιους όχι!

Εμείς εκεί, θα προσπαθούμε κάθε χρόνο, με αγγίγματα Ψυχής να δώσουμε τη δική μας πινελιά και να τονίσουμε πως με την ελπίδα και την αγάπη, σε ότι κάνουμε, η αγκαλιά και ελπίδα μεγαλώνει..!

 

2) Γενεόγραμμα και Ψυχή

Με βάση τις αρχές της συστημικής επιστήμης, το γενεόγραμμα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο της συγκεκριμένης θεραπευτικής προσέγγισης. Συγκεκριμένα, επιτρέπει τη διαγενεακή επικοινωνία την οποία χρειάζονται οι θεραπευτές για την κατανόηση οποιασδήποτε συμπεριφοράς εκδηλώνεται στο παρόν.

 

Για τη σύνθεση ενός γενεογράμματος απαιτείται η κατασκευή ενός οικογενειακού δέντρου χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα σχήματα, γραμμές και σύμβολα. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να είναι παρών στη συνδιαμόρφωση του γενεογράμματός του μαζί με τον συντονιστή του. Αρκετοί συστημιικοί σύμβουλοι / θεραπευτές έχουν υποστηρίξει ότι ο σχεδιασμός ενός γενεογράμματος συμβάλει στην ανάπτυξη της θεραπευτικής σχέσης κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της θεραπευτικής συμμαχίας. Χρησιμοποιείται ως εργαλείο διερεύνησης του εαυτού καθώς ο συμμετέχων είναι σε θέση να δει συμπεριφορές που του είναι οικείες και σε άλλα μέλη της οικογένειάς του. Παράλληλα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο προκειμένου ο συντονιστής / θεραπευτής να κατανοήσει τις μεθόδους επίλυσης προβλημάτων, τα μοτίβα συμπεριφοράς και τους τρόπους αντίδρασης μεταξύ των μελών της οικογένειας.

 

Αντίστοιχα, ο συμμετέχων είναι σε θέση να δει τα προβλήματά του υπό το πρίσμα των συμπεριφορών που έχουν αναπτυχθεί μέσα στην οικογένειά του. Κατ’ επέκταση τόσο ο συντονιστής / θεραπευτής όσο και ο συμμετέχων είναι σε θέση να κατανοήσουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς εντός του γενεογράμματος. Παράλληλα, όλα αυτά αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τον συντονιστή/ θεραπευτή και τον θεραπευόμενο προκειμένου να δουν μεθόδους επίλυσης προβλημάτων τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο.

 

3) Αγαπώ το σώμα μου

Τι σημαίνει αγαπώ το σώμα μου τελικά;
Πόσο αυτή η σχέση με επηρεάζει στη καθημερινότητα μου;
Εκπαίδευση στην συμφιλίωση ψυχής και σώματος μου!!

2020- 2021
121104611_2463411410627307_7553381454690385893_n
120939502_2461174494184332_7057060719923489668_n
2019- 2020
75394229_2205297633105354_4889179478850273280_n
2018- 2019

Μερικές από τις θεματολογίες που προετοιμάζουμε είναι:

1. Αυτοεκτίμηση και εικόνα Σώματος
2. Διατρέφομαι και δεν στερούμαι – χτίζω όρια για ΕΜΕΝΑ-
3. Εκπαιδεύομαι στην αναζήτηση προσωπικού κινήτρου
4. Γίνομαι ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ και όχι ένας με τη μάζα
5. Ισορροπία ψυχής κ σώματος και αποφυγή ακροτήτων συμπεριφοράς
6. Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας με την οικογένεια, σέβομαι το παρόν κ το μέλλον μου
7. Μεγαλώνοντας παιδιά με ΌΡΑΜΑ Και όρεξη για ζωή
8. Εκπαιδεύομαι για την αποφυγή μύησης προτύπων της τηλεόρασης ή του δικτύου
9. Εκρήξεις στην εφηβεία; ΔΙΑΒΆΣΤΕ τις συμπεριφορές τους χωρίς να τα κρίνετε
10. Πανελλήνιες: Διατροφή κ Ψυχολογία
11. Bulling και αντιμετώπιση
12. Ύπνος και Ποιότητα Καθημερινότητας: πως κ από τι επηρεάζεται
13. Βιντεοπαιχνίδια κ εξαρτήσεις στην εφηβεία: πως επηρεάζουν τη διατροφή κ τη ψυχολογία τους; πως τα διαχειρίζεται ως γονέας.
14. Μονογονεϊκές οικογένειες
15. Προσεγγίζοντας τον έφηβο του σήμερα.. Βιωματική συνάντηση.

45351628_1979965295638590_2495338190378893312_n
45493710_1979965332305253_4959834224900177920_n
2017- 2018

Τα χρόνια περνούν και οι ομάδες μας εξελίσσονται!

8η χρονιά ομαδικών συναντήσεων, για θέματα Διατροφής και Ψυχολογίας!
8 χρόνια που από εσάς παίρνω δύναμη, ιδέες και πίστη για να συνεχίζουμε δυναμικά κάθε φορά.

Η δυναμική και τα μηνύματα σας, μας εμψυχώνουν και δεσμευόμαστε για ότι καλύτερο και φέτος.

22089120_10156684122054578_5941440395525487373_n-300x215
2016- 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ:

Για 7η συνεχή χρονιά οργανώνονται ομάδες που απευθύνονται σε ενήλικες και σε γονείς.
Φέτος κοντά σας με 2 ομάδες:
1η Ομάδα: Διαπροσωπικές Σχέσεις και τροφή.
2η Ομάδα: Διατροφική Διαπαιδαγώγηση παιδιών.

Για όσους ενδιαφέρονται να δουν τη τροφή, με μία άλλη ματιά..
Να αναγνωρίσουν, ότι συσχετίζεται με αυτή και να το διαχειριστούν με ασφάλεια, με στόχο μία ποιοτική ζωή.

Ακολουθεί το φυλλάδιο με την ενδεικτική θεματολογία μας ανά ομάδα.

2015- 2016

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

12729152_10154366412994578_5306195463291011042_n-300x212
2014- 2015

ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ PLAY & LEARN, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

To PLay & Learn σε συνεργασία με την Μασαούτη Ειρήνη, Πτυχιούχο Διαιτολόγο Διατροφολόγο και Σύμβουλο Συστημικής Θεραπείας διοργανώνουν μια σειρά σεμιναρίων για γονείς την 3η κατά σειρά Τετάρτη του μήνα με θέμα:

 

Η Άλλη Όψη της Διατροφής
Η διατροφική συνπεριφορά του παιδιού σας μπορεί να δείξει την ψυχολογία του;
Αναγνωρίστε τη σχέση σας με το παιδί σας μέσω της τροφής…
Εκτιμήστε τη διατροφή του παιδιού σας, εκτιμώντας πρώτα ΕΣΑΣ!

 

22/10/2014 . Διατροφική εκπαίδευση γονέων
-Χωρίς κόπο, με πολλή αγάπη και ενδιαφέρον για τη ζωή..
-Βασικά σφάλματα γονέων στη διατροφική εκπαίδευση των παιδιών τους


19/11/2014 Διατροφή και ψυχολογία. Μία άλλη οπτική..
-Έχετε σκεφτεί ποτέ πως η τροφή για το παιδί σας μπορεί να σημαίνει θυμό, μοναξιά, λύπη, κούραση και άλλα συναισθήματα; .
-Πως μπορείτε να ερμηνεύσετε τη διατροφική του συμπεριφορά.

 

17/12/2014 Tο παιδί μου δεν τρώσει σωστά.
-Αντιμετωπίζουμε μεθοδικά ένα υπέρβαρο ή παχύσαρκο παιδί
-Αντιμετωπίζουμε σωστά ένα «κακόφαγο» παιδί

 

21/01/2015 Εργαζόμενος γονέας. Όρια και συναισθήματα
-Προσοχή στα διπλά μηνύματα
-Τι συμβαίνει σε μονογονεϊκές οικογένειες
-Προσοχή σε γιαγιάδες-παππούδες
-Τεχνικές απαλλαγής του άγχους πριν την επιστροφή στο σπίτι σας
-Ο καλύτερος χρόνος για το παιδί σας είναι ο ποιοτικός και όχι ο ποσοτικός.
-Πόσο επηρεάζει η πίεση της καθημερινότητας, τη διατροφή του παιδιού σας.

 

18/2/2015 Αγαπώ τον εαυτό μου = αγαπώ τη διατροφή μου . Προτυποποίηση
-Όλα ξεκινούν από μέσα μας
-ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ & ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
Θέλω ή θέλουν;;. Επιλέγουν τα παιδιά μας πάντα αυτά που επιθυμούν;
-Αναγνώριση προσωπικών επιθυμιών των παιδιών. (προσοχή στα πρότυπα που βάζουν τα ΜΜΕ, όπου τονίζεται πάντα η εμφάνιση και όχι η ΥΓΕΙΑ)

 

18/03/2015 Η σημασία του πρωινού στη ψυχολογία και στην ανάπτυξη του παιδιού
-Υγιεινές προτάσεις
-Σημασία της οικογένειας

 

15/04/2015 Μαθαίνω να ονειρεύομαι και να βάζω τους προσωπικούς μου στόχους…
-Μήπως το παιδί σας αφήνει πολλές δραστηριότητες ή προσπάθειες του ημιτελείς;;
-Πρακτικές τεχνικές για επίτευξη στόχων.

 

20/05/2015 Ανοικτή συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με θέμα «ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΟΣ ΓΟΝΕΑΣ;» και βιωματικό εργαστήριο

2013-2014

“ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ”

2013-2013

“ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ”

2011-2012

“ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ”

2010-2011

“ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ”