ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Κατηγοριοποίηση των ενηλίκων ανάλογα με το Δείκτη Μάζας Σώματος και σχέση με τον κίνδυνο νοσηρότητας από χρόνια νοσήματα:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (BODY MASS INDEX): ΒΑΡΟΣ / ΥΨΟΣ2

 

Δ.Μ.Σ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΒΑΡΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ
<18.5 Ελλειποβαρές Αυξημένος*
18.5-24.9 Φυσιολογικό Φυσιολογικός
25-29.9 Υπέρβαρο Αυξημένος
30-34.9 Παχυσαρκία
1ου Βαθμού
Πολύ αυξημένος
35-39.9 Παχυσαρκία
2ου Βαθμού
Σοβαρά αυξημένος
≥40 Παχυσαρκία
3ου Βαθμού
Πολύ σοβαρά αυξημένος

 

* ΔΜΣ <18.5 μπορεί να είναι ένδειξη αυξημένου κινδύνου εμφάνισης κλινικών συμπτωμάτων που οφείλονται σε ιδιαίτερα μειωμένο ποσοστό λίπους σώματος.

ΠΗΓΗ: WHO Obesity: Preventing & Managing the Global Epidemic. Technical report 894. Geneva: World Health Organization 2000

 

ΠΑΙΔΙΑ-ΕΦΗΒΟΙ

 

Καμπύλες ανάπτυξης 0-18 ετών

 

  • Οι καμπύλες ανάπτυξης παιδιών και εφήβων μας δείχνουν αν κάποιες μεταβλητές ανάπτυξης (το βάρος, το ύψος ή ο δείκτης μάζας σώματος Δ.Μ.Σ) του παιδιού κινούνται σε κανονικά πλαίσια.

 

Πως να χρησιμοποιήσετε τις καμπύλες ανάπτυξης

 

  1.  Στον οριζόντιο άξονα εντοπίστε την ηλικία του παιδιού. Σχεδιάστε μία κάθετη γραμμή ως προς τον άξονα της ηλικίας που θα ξεκινά από την ηλικία του.
  2. Στον κάθετο άξονα εντοπίστε το βάρος / ύψος / Δ.Μ.Σ του παιδιού ανά καμπύλη. Σχεδιάστε μία κάθετη γραμμή ως προς τον άξονα του βάρους / ύψους / Δ.Μ.Σ που θα ξεκινά από το βάρος / ύψος / Δ.Μ.Σ του παιδιού.
  3. Το σημείο που τέμνονται αυτές οι δύο γραμμές είναι η εκατοστιαία θέση του παιδιού ως προς το βάρος / ύψος / Δ.Μ.Σ του παιδιού.

 

Πως να ερμηνεύσετε την εκατοστιαία θέση

 

Σε κάθε διάγραμμα τρεις από τις καμπύλες εκατοστιαίας θέσης φαίνονται πιο έντονα (η 3η, 50η και η 97η). Αν το σημείο που προσδιορίσατε βρίσκεται μεταξύ της 10ης και 90ης το παιδί βρίσκεται εντός κανονικών ορίων.  Αν η εκατοστιαία θέση απομακρύνεται από αυτά τα όρια ή παρατηρείτε μεγάλες διακυμάνσεις συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό.

 

Παρακάτω υπάρχουν οι καμπύλές για το βάρος, το ύψος και τον Δ.Μ.Σ σε σχέση με την ηλικία. Οι καμπύλες διαφέρουν ως προς το φύλο του παιδιού.

Αγόρια έως 6 ετών & Κορίτσια 6 – 18 ετών
Ανοίξτε, αποθηκεύστε και εκτυπώστε τις καμπύλες

 

Βάρος και ηλικία

Ύψος και ηλικία

 

Αγόρια έως 6 ετών & Αγόρια 6 – 18 ετών
Ανοίξτε, αποθηκεύστε και εκτυπώστε τις καμπύλες
Κορίτσια έως 6 ετών & Κορίτσια 6 – 18 ετών
Ανοίξτε, αποθηκεύστε και εκτυπώστε τις καμπύλες

Δείκτης μάζας σώματος και ηλικία

 

Αγόρια έως 6 ετών & Αγόρια 6 – 18 ετών
Ανοίξτε, αποθηκεύστε και εκτυπώστε τις καμπύλες
Κορίτσια έως 6 ετών & Κορίτσια 6 – 18 ετών
Ανοίξτε, αποθηκεύστε και εκτυπώστε τις καμπύλες
Οι καμπύλες ανάπτυξης παιδιών και εφήβων μας δείχνουν αν κάποιες μεταβλητές ανάπτυξης (το βάρος, το ύψος ή ο δείκτης μάζας σώματος Δ.Μ.Σ) του παιδιού κινούνται σε κανονικά πλαίσια. Όλες οι παραπάνω μετρήσεις αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τους Διαιτολόγους αλλά και για εσάς τους ίδιους και τα παιδιά σας. Οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε επικοινωνήστε μαζί μας.