ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

https://www.ed-de.gr

Η ΕΔΔΕ αποτελεί τον επίσημο φορέα εκπροσώπησης Διαιτολόγων- Διατροφολόγων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *